شب كتاب و سينما با تقدير از
تجديد ميثاق اهالي كتاب و اعضاي ستاد برگزاري هفته كتاب با آرمان هاي حضرت امام خميني (ره)
نقد و بررسي نشست
بازديد اشرف بروجردي رئيس كتابخانه ملي از خانه كتاب و افتتاح  سراي تازه هاي كتاب
نشست خبري بيست و هفتمين دوره كتاب جمهوري اسلامي ايران

دومين نشست اعضاء ستاد برگزاري بيست و هفتمين دوره هفته كتاب
ديدار با اهالي قلم و فعالان حوزه كتاب در استان لرستان
اهداي كتاب به مناطق سيل زده استان لرستان
ديدار مديرعامل خانه كتاب با استاد غلامحسين زرگري نژاد
بيستمين دوره عصر كتاب