رونمايي پوستر سيزدهمين دوره جايزه ادبي جلال آل احمد
نقد و بررسي كتاب طرح ريزي كسب و كارها
معرفي و بررسي كتاب قصه كربلا
رونمايي كتاب پشت درهاي بهشت
نشست دل نوشته هاي اربعين

نشست
رونمايي كتاب فاتح دل ها و دژها
بازديد معاون امورفرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از نمايشگاه دفاع مقدس
نقدو بررسي كتاب جنگ شهرها، تهران
نقد و بررسي كتاب دست هاي خالي پاهاي خونين