ديدار مدير عامل خانه كتاب با عليرضا مختار پور دبير كل نهاد كتابخانه هاي كل كشور
معرفي و بررسي سرمايه گذاري در پرتو ديپلماسي و خاطرات آنكارا در سراي اهل قلم
نشست كارشناسي جايزه شيرازه با حضور داوران
بازديد محمد جواد حق شناس رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران از خانه كتاب
افتتاح كافه كتاب دارالخلافه

ديدار مدير عامل خانه كتاب از دكتر علي موحد به مناسبت روز قلم
ديدار مدير عامل خانه كتاب با بيوك چيت چيان به مناسبت روز قلم
معرفي و بررسي سردار سواد كوهي سرگذشت اسماعيل خان امير مويد باوند
ديدار مدير عامل خانه كتاب با جعفر ابراهيمي به مناسبت روز قلم
ديدار مدير عامل خانه كتاب بااسماعيل سعادت به مناسبت روز قلم