رونمايي از پوستر سي و هفتمين دوره جايزه كتاب سال ج.ا.ا
ششمين عصر كتاب استاني ويژه استان فارس
ديدار از كتابفروشي هاي شيراز
ديدار با مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان فارس
كار گروه ويرايش و درست نويسي شهيد صدر

ارزيابي پژوهش هاي مكتوب، در حوزه جبهه مقاومت به مناسبت شهادت سردار سپهبد سليماني
ديدار معاون فرهنگي وزير فرهنگ وارشاد اسلامي با وزير فرهنگ هند
نشست نقد و بررسي كتاب راهنمايي سرگشتگان برگردان دلالته الحائرين
مراسم اختتاميه دومين جايزه منطقه اي كتاب سال جمهوري اسلامي ايران در هند
سخنراني مديرعامل خانه كتاب در آكادمي ادبي هند