نقد و بررسي كتاب مكتب هاي ادبي در سراي اهل قلم
معرفي و بررسي كتاب دهم ماه در سراي اهل قلم
معرفي و بررسي كتاب تصوف ايراني و عزاداري عاشورا در سراي اهل قلم
آسيب شناسي ترجمه صادراتي ايران در سراي اهل قلم
پژوهشي انتقادي كاربردي در مكتب هاي ادبي در سراي اهل قلم

نخستين جلسه شوراي سياست گذاري هفته كتاب در سراي اهل قلم
امضاي تفاهم‌نامه همكاري ميان موسسه خانه كتاب و موسسه فرهنگي اكو
نشست شناختي از تحقيق ،تحليل ونقد  شعر معاصر
بازديد مدير عامل خانه كتاب و رئيس اتحاديه ناشران و كتابفروشان از كتابفروشي هاي عضو طرح تابستانه 97
بازديد مدير عامل خانه كتاب از كتابفروشي هاي عضو طرح تابستانه كتاب 97