نشست «شعر و ادب فارسي در ايران و جهان»
نشست تخصصي
بررسي نقش زنان در نهضت امام حسين (ع)؛ با تاكيد بركتاب زنان ائمه معصومين و زنان با ائمه معصومين
نقش آثار علمي در تعالي و تكامل دولت
رونمايي كتاب دانشنامه صحيفه سجاديه

نقد و بررسي موضوعي آثار ادبيات كودك و نوجوان
«نگاه اجمالي به آثار تاليفي با موضوع امام رضا(ع)»
تكريم نيكنام حسيني پور مدير عامل موسسه خانه كتاب
نقد و بررسي و رونمايي كتاب
آيين رونمايي از كتاب هاي «ناخدا نوح» و «ماه دمت گرم»