نقد و بررسي كتاب
سلسه نشست
نقد و بررسي كتاب
آئين تقدير از واقفان كتاب خطي، نفايس و آثار فرهنگي در خانه كتاب
نشست ترجمه ادبيات كودك و نوجوان در سراي اهل قلم

نقد و بررسي كتاب
رونمايي از كتاب
ديدار صميمانه با انجمن هاي فعال حوزه اهل قلم به مناسبت
نشست تخصصي نقد ترجمه كتاب
ديدار مدير عامل خانه كتاب با مهشيد نونهالي به مناسبت روز قلم