نشست خبري نخستين جايزه كتاب تاريخ انقلاب اسلامي
محفل شعر ابوطالب (ع) با عنوان آيين مستوري
آيين اختتاميه نخستين جايزه دوسالانه نقد زرين
حضور ولاديمير شوكين درخانه كتاب و ادبيات ايران براي دريافت جايزه  جهاني كتاب سال
حضور رئيس بخش فرهنگي سفارت جمهوري فدرال آلمان در خانه كتاب وادبيات ايران

حضور ميريام پاواژو رايزن فرهنگي فرانسه در خانه كتاب و ادبيات ايران براي دريافت جايزه جهاني كتاب سال
آيين پاياني سي و هشتمين دوره كتاب سال و بيست و هشتمين دوره جايزه جهاني كتاب سال ج.ا.ا
مراسم اختتاميه پانزدهمين دوره جشنواره شعر فجر
بازديد مدير عامل پست و ورئيس نمايشگاه كتاب از بخش مرسولات پستي نمايشگاه كتاب تهران
كتاب هاي خريداري شده در نمايشگاه مجازي كتاب در حال ارسال توسط شركت پست