اهداي جوايز اختتاميه سي و ششمين دوره جايزه كتاب سال و بيست و ششمين دوره جايزه جهاني كتاب

- اهداي جوايز اختتاميه سي و ششمين دوره جايزه كتاب سال و بيست و ششمين دوره جايزه جهاني كتاب
اختتاميه سي و ششمين دوره جايزه كتاب سال و بيست و ششمين دوره جايزه جهاني كتاب (بخش 2)

- اختتاميه سي و ششمين دوره جايزه كتاب سال و بيست و ششمين دوره جايزه جهاني كتاب (بخش 2)
اختتاميه سي و ششمين دوره جايزه كتاب سال و بيست و ششمين دوره جايزه جهاني كتاب

- اختتاميه سي و ششمين دوره جايزه كتاب سال و بيست و ششمين دوره جايزه جهاني كتاب
نشست فرهنگي آموزشي ويرايش و درست نويسي در سراي اهل قلم

- نشست فرهنگي آموزشي ويرايش و درست نويسي در سراي اهل قلم
نشست خبري سي و ششمين دوره جايزه كتاب سال  و بيست و ششمين دوره جايزه جهاني

- نشست خبري سي و ششمين دوره جايزه كتاب سال و بيست و ششمين دوره جايزه جهاني
نشست واكنش نخبگان آسياي مركزي به سلطه روسيه

- نشست واكنش نخبگان آسياي مركزي به سلطه روسيه
رونمايي از كتاب

- رونمايي از كتاب " اصول مهندسي تصفيه فاضلاب " در سراي اهل قلم
نشست علمي

- نشست علمي " بهينه سازي آموزش ناشنوايان" در سراي اهل قلم
رونمايي از سامانه اينترنتي «پست كتاب» در سراي اهل قلم

- رونمايي از سامانه اينترنتي «پست كتاب» در سراي اهل قلم
اختتاميه پانزدهمين دوره جشنواره نقد كتاب

- اختتاميه پانزدهمين دوره جشنواره نقد كتاب
نشست معرفي و بررسي كتاب

- نشست معرفي و بررسي كتاب " خاطرات كارل بروكلمان "
معرفي و بررسي كتاب

- معرفي و بررسي كتاب " مجموعه آثار ارشميدوس"
هجدهمين دوره عصر كتاب (بزرگداشت مهدي حجواني) پارت 2

- هجدهمين دوره عصر كتاب (بزرگداشت مهدي حجواني) پارت 2
هجدهمين دوره عصر كتاب (بزرگداشت مهدي حجواني)

- هجدهمين دوره عصر كتاب (بزرگداشت مهدي حجواني)
معرفي و بررسي كتاب

- معرفي و بررسي كتاب " استبداد منور " در مطبوعات ايران 1304- 1296
معرفي و بررسي كتاب

- معرفي و بررسي كتاب"درآمدي بر شناخت نسخه هاي نهج البلاغه"
معرفي و بررسي كتاب

- معرفي و بررسي كتاب " ادبيات ايران در دوره قاجار " در سراي اهل قلم
معرفي و بررسي  كتاب

- معرفي و بررسي كتاب" از شاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسي " در سراي اهل قلم
معرفي و بررسي كتاب

- معرفي و بررسي كتاب " حضور ايران در جهان باستان "
معرفي و بررسي فولكلور كودكان در سراي اهل قلم

- معرفي و بررسي فولكلور كودكان در سراي اهل قلم
ديدار مدير عامل خانه كتاب با معاون وزير نيرو در امور برنامه ريزي و امور اقتصادي

- ديدار مدير عامل خانه كتاب با معاون وزير نيرو در امور برنامه ريزي و امور اقتصادي
معرفي و بررسي كتاب

- معرفي و بررسي كتاب " منشور حقوق شهروندي بر مبناي كرامت انساني"
نقد و بررسي

- نقد و بررسي " ترجمه هاي داستان هاي زنان نويسنده ترك در ايران "
نشست استانداردسازي كتاب كودك در سراي اهل قلم

- نشست استانداردسازي كتاب كودك در سراي اهل قلم
نشست هم انديشي معاونان فرهنگي ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي

- نشست هم انديشي معاونان فرهنگي ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي
معرفي و بررسي كتاب

- معرفي و بررسي كتاب " هنر پيرا اسلامي" در سراي اهل قلم
نشست  تاثير كتاب خواندن در زندگي ما در سراي اهل قلم

- نشست تاثير كتاب خواندن در زندگي ما در سراي اهل قلم
حضور مديرعامل خانه كتاب در كتابفروشي پاتوق شهركرد

- حضور مديرعامل خانه كتاب در كتابفروشي پاتوق شهركرد
بزرگداشت مفاخر فرهنگ و ادب استان چهار محال و بختياري(اولين عصر كتاب استاني)

- بزرگداشت مفاخر فرهنگ و ادب استان چهار محال و بختياري(اولين عصر كتاب استاني)
امضاي تفاهم نامه ميان خانه كتاب و بيمارستان آيت الله يثربي با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

- امضاي تفاهم نامه ميان خانه كتاب و بيمارستان آيت الله يثربي با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي