نقد و بررسي كتاب

- نقد و بررسي كتاب"مسئوليت مدني پليس در قبال نقض حقوق شهروندان" در سراي كتاب
سلسه نشست

- سلسه نشست "مسئله فرهنگ" در سراي اهل قلم
نقد و بررسي كتاب

- نقد و بررسي كتاب" تفريحات ايرانيان" در سراي اهل قلم
آئين تقدير از واقفان كتاب خطي، نفايس و آثار فرهنگي در خانه كتاب

- آئين تقدير از واقفان كتاب خطي، نفايس و آثار فرهنگي در خانه كتاب
نشست ترجمه ادبيات كودك و نوجوان در سراي اهل قلم

- نشست ترجمه ادبيات كودك و نوجوان در سراي اهل قلم
نقد و بررسي كتاب

- نقد و بررسي كتاب "تاريخ فلسفه غرب" در سراي اهل قلم
رونمايي از كتاب

- رونمايي از كتاب " گنجينه تاريخ ادبيات كودك و نوجوان" در سراي اهل قلم
ديدار صميمانه با انجمن هاي فعال حوزه اهل قلم به مناسبت

- ديدار صميمانه با انجمن هاي فعال حوزه اهل قلم به مناسبت " روز قلم" در سراي اهل قلم
نشست تخصصي نقد ترجمه كتاب

- نشست تخصصي نقد ترجمه كتاب " شدن" در سراي كتاب
ديدار مدير عامل خانه كتاب با مهشيد نونهالي به مناسبت روز قلم

- ديدار مدير عامل خانه كتاب با مهشيد نونهالي به مناسبت روز قلم
ديدار مديرعامل خانه كتاب با ناصر تكميل همايون به مناسبت روز قلم

- ديدار مديرعامل خانه كتاب با ناصر تكميل همايون به مناسبت روز قلم
ديدار مدير عامل خانه كتاب با جمشيد كيانفر به مناسبت روز قلم

- ديدار مدير عامل خانه كتاب با جمشيد كيانفر به مناسبت روز قلم
ديدار مديرعامل خانه كتاب با محمود حدادي به مناسبت روز قلم

- ديدار مديرعامل خانه كتاب با محمود حدادي به مناسبت روز قلم
نشست هم انديشي نويسندگان و ناشران حوزه نماز و مهدويت در سراي كتاب

- نشست هم انديشي نويسندگان و ناشران حوزه نماز و مهدويت در سراي كتاب
نقد و بررسي كتاب

- نقد و بررسي كتاب" افغاني كِشي" در سراي اهل قلم
نقد و بررسي كتاب

- نقد و بررسي كتاب "حق حيوان، خطاي انسان" در سراي اهل قلم
ديدار مديرعامل خانه كتاب با سهيلا ميرشمس شهشهاني

- ديدار مديرعامل خانه كتاب با سهيلا ميرشمس شهشهاني
نشست

- نشست "هم انديشي تابستانه كتاب 98" در سراي اهل قلم
معرفي و بررسي كتاب

- معرفي و بررسي كتاب" اخلاق در سياست" در سراي اهل قلم
معرفي و بررسي كتاب

- معرفي و بررسي كتاب " باغ شفتالو" در سراي اهل قلم
بررسي كتاب«مباني نوروليدرشيپ؛ رهبري سازماني بر اساس علوم اعصاب»

- بررسي كتاب«مباني نوروليدرشيپ؛ رهبري سازماني بر اساس علوم اعصاب»
نشست

- نشست "ايران از نگاه سفرنامه هاي آلماني" در سراي اهل قلم
نشست

- نشست "دخانيات، ناهنجاري اجتماعي فرهنگي" در سراي اهل قلم
نشست

- نشست "ويرايش ادبيات كودك و نوجوان" در سراي كتاب
سومين عصر كتاب استاني

- سومين عصر كتاب استاني "بزرگداشت مفاخر فرهنگ و ادب استان يزد استاد حسين مسرت"
ديدار مدير عامل خانه كتاب با اهالي قلم و كتاب فروشان يزد

- ديدار مدير عامل خانه كتاب با اهالي قلم و كتاب فروشان يزد
نشست

- نشست" دوگانه جنگ و صلح در ادبيات فارسي" در سراي اهل قلم
نشست بررسي كتاب

- نشست بررسي كتاب" از نجواي سنت تا غوغاي پاپ" در سراي اهل قلم
معرفي و بررسي كتاب

- معرفي و بررسي كتاب "حقوق اقتصادي، اجتماعي، شهروندي در پرتوي مباني فقهي"
نشست

- نشست "رمضان در فرهنگ عامه" در سراي اهل قلم