نشست «شعر و ادب فارسي در ايران و جهان»

- نشست «شعر و ادب فارسي در ايران و جهان»
نشست تخصصي

- نشست تخصصي "زبان فارسي در گستره گيتي"
بررسي نقش زنان در نهضت امام حسين (ع)؛ با تاكيد بركتاب زنان ائمه معصومين و زنان با ائمه معصومين

- بررسي نقش زنان در نهضت امام حسين (ع)؛ با تاكيد بركتاب زنان ائمه معصومين و زنان با ائمه معصومين
نقش آثار علمي در تعالي و تكامل دولت

- نقش آثار علمي در تعالي و تكامل دولت
رونمايي كتاب دانشنامه صحيفه سجاديه

- رونمايي كتاب دانشنامه صحيفه سجاديه
نقد و بررسي موضوعي آثار ادبيات كودك و نوجوان

- نقد و بررسي موضوعي آثار ادبيات كودك و نوجوان
«نگاه اجمالي به آثار تاليفي با موضوع امام رضا(ع)»

- «نگاه اجمالي به آثار تاليفي با موضوع امام رضا(ع)»
تكريم نيكنام حسيني پور مدير عامل موسسه خانه كتاب

- تكريم نيكنام حسيني پور مدير عامل موسسه خانه كتاب
نقد و بررسي و رونمايي كتاب

- نقد و بررسي و رونمايي كتاب" تا پلاك 140"
آيين رونمايي از كتاب هاي «ناخدا نوح» و «ماه دمت گرم»

- آيين رونمايي از كتاب هاي «ناخدا نوح» و «ماه دمت گرم»
نقد و بررسي و رونمايي از كتاب

- نقد و بررسي و رونمايي از كتاب "معمار عمارت"
رونمايي از ۵ جلد كتاب شهيد سيد عبدالمحمد تقوي در خانه كتاب

- رونمايي از ۵ جلد كتاب شهيد سيد عبدالمحمد تقوي در خانه كتاب
نشست «لزوم پيشگيري از اعتياد و راهكارهاي آن در حوزه كتاب»

- نشست «لزوم پيشگيري از اعتياد و راهكارهاي آن در حوزه كتاب»
نشست نقد و بررسي كتاب «كاربردهاي دانشگاه»

- نشست نقد و بررسي كتاب «كاربردهاي دانشگاه»
بيست و سومين دوره عصر كتاب

- بيست و سومين دوره عصر كتاب "بزرگداشت دكتر اسماعيل اميني"
نشست نقد و بررسي كتاب «عواطف در جامعه و فرهنگ ايراني»

- نشست نقد و بررسي كتاب «عواطف در جامعه و فرهنگ ايراني»
نشست «نوع ادبي(ژانر) و رده بندي سني در معيارهاي بين المللي براي نوشتن و نشر و فروش كتاب»

- نشست «نوع ادبي(ژانر) و رده بندي سني در معيارهاي بين المللي براي نوشتن و نشر و فروش كتاب»
نشست

- نشست "چپ و نقد ادبي معاصر ايران" در سراي اهل قلم
اختتاميه سي و هفتمين دوره جايزه كتاب سال (2)

- اختتاميه سي و هفتمين دوره جايزه كتاب سال (2)
اختتاميه سي و هفتمين دوره جايزه كتاب سال (1)

- اختتاميه سي و هفتمين دوره جايزه كتاب سال (1)
نشست بررسي كتاب

- نشست بررسي كتاب"خداي نامگ" شاهنامه فارسي ميانه در سراي اهل قلم
ديدار مدير عامل خانه كتاب با برگزيدگان جايزه جهاني كتاب سال

- ديدار مدير عامل خانه كتاب با برگزيدگان جايزه جهاني كتاب سال
بازديد برگزيدگان جايزه جهاني كتاب سال از بخش هاي مختلف خانه كتاب

- بازديد برگزيدگان جايزه جهاني كتاب سال از بخش هاي مختلف خانه كتاب
جلسه هشتم مساله فرهنگ در سراي كتاب

- جلسه هشتم مساله فرهنگ در سراي كتاب
سياست ها و مباني تخصصي پيشگيري از اعتياد در حوزه كتاب

- سياست ها و مباني تخصصي پيشگيري از اعتياد در حوزه كتاب
نشست خبري سي و هفتمين دوره جايزه كتاب سال ج.ا.ا

- نشست خبري سي و هفتمين دوره جايزه كتاب سال ج.ا.ا
رونمايي از پوستر سي و هفتمين دوره جايزه كتاب سال ج.ا.ا

- رونمايي از پوستر سي و هفتمين دوره جايزه كتاب سال ج.ا.ا
ششمين عصر كتاب استاني ويژه استان فارس

- ششمين عصر كتاب استاني ويژه استان فارس
ديدار از كتابفروشي هاي شيراز

- ديدار از كتابفروشي هاي شيراز
ديدار با مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان فارس

- ديدار با مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان فارس